Címlap Házi segítségnyújtás

Aktuális

A házi segítségnyújtással kapcsolatban érdeklődni lehet Varga Natália intézményvezetőnél és Galambné Juhász Tünde nappali ellátásvezetőnél a 62-596-006-os telefonszámon, valamint Détáriné Puskás Zsuzsanna gondozónőnél.

 

A házi segítségnyújtás igénybevételét javasoljuk mindazon idősek, betegek, fogyatékkal élők és/vagy bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozók számára, akik önmaguk ellátásáról átmenetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni.
A házi segítségnyújtás feladata, hogy a saját otthonában élő személy számára egészségi állapota és szociális helyzete figyelembevételével annyi segítséget nyújtson, amennyi az önálló életvezetésének megterhelés nélküli folytatásához elégséges és szükséges.
A gondozás elemeit a rászoruló egyéni sajátosságai és szükségletei határozzák meg! 
Gondozási tevékenységeink:

  • Ápolási, gondozási feladatok
  • Segítségnyújtás a higiénia megtartásában (személyi, környezeti)
  • Közreműködés a háztartás vitelében
  • Kapcsolattartás a háziorvossal
  • Pszichés gondozás
  • Érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek
  • Ágyhozkötött beteg gondozását ellátó hozzátartozó tehermentesítése, a betegellátást segítő technikák megtanítása, tanácsadás stb.

A szakképzett gondozónő a tevékenységekről gondozási naplót vezet, ami a térítési díj kiszámolás alapjául szolgál.

A szolgáltatás térítési díja utólag, havonta kerül kiszámlázásra, amely jelenleg 300,- Ft/óra, amely díjat a lakáson végzett gondozási tevékenységért számítjuk fel.